top of page

ROCZNIK  ISSN 2083-9243

Czasopismo na liście MEiN - 2
0 pkt.

„Studia Kaliskie. Studia Calisiensia" ukazują się od 2013 r. Zawierają materiały i opracowania będące wynikiem badań naukowców związanych z miejscowym środowiskiem naukowym. „Studia” są wydawnictwem ciągłym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Od 2014 r. współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uczelniane PWSZ w Kaliszu. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Rozprawy, Studia, Artykuły, do którego dołączane są Sprawozdania, Recenzje i Omówienia.

 

Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim.

 

Redakcja „Studiów” deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Czasopismo jest indeksowane w bazie POL-indeks, ARIANTA, Index Copernicus. W 2021 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value za 2020 - 62.08 (ICV 2019 - 60.96, ICV 2018 - 59.98, ICV 2017 - 50,56, ICV 2016 - 47,11, ICV 2015 - 34.97,  ICV 2014 - 15.19 pkt.). Punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.  Z metodologią oceny można zapoznać się pod linkiem: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=6260

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Za publikację w „Studiach Kaliskich” uzyskuje się 20 punktów.

 

"Studia Kaliskie" są czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Archiwum". Redakcja stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. zakładka "Dla autorów"). Redakcja podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) (zob. zakładka "Dla autorów").

Studia.png
bottom of page