top of page

SKŁAD REDAKCJI

REDAKTOR NACZELNY

dr Elżbieta Steczek Czerniawska

 

 

SEKRETARZ REDAKCJI

dr Bogumiła Celer

REDAKTORZY TOMÓW

dr Romana Łapa

dr Jan Frąszczak

bottom of page