top of page

RADA NAUKOWA

Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki),

Jan Frąszczak (PWSZ Kalisz),

Radosław Katarzyniak (Politechnika Wrocławska),

Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

Piotr Łuszczykiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Tadeusz Poklewski-Koziełł (Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi),

Ewa Rudnicka (Uniwersytet Warszawski),

Lech Suchomłynow (Uniwersytet w Berdiańsku Ukraina),

Elżbieta Steczek Czerniawska (PWSZ Kalisz),

Anna Szurczak (KTPN Kalisz),

Joäo Sobrinho Teixeira (Instituto Pilitécnico de Braganca Portugalia),

Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

bottom of page